Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Českomoravský1144 SGWaAP
0.244českomoravská950 SGWaAP
0.465českomoravský638 SGWaAP
0.545Český76345 SGWaAP
0.576Vysočina4623 SGWaAP
0.629severočeský715 SGWaAP
0.645Moravský7941 SGWaAP
0.645Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.646juhočeský1068 SGWaAP
0.648Svitavy1202 SGWaAP
0.657juhočeská1041 SGWaAP