Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Česko214173 SGWaAP
0.257Čechy156868 SGWaAP
0.277susedné_Česko7184 SGWaAP
0.294Český_republika229491 SGWaAP
0.333Poľsko370602 SGWaAP
0.356Maďarsko368392 SGWaAP
0.373Český_Republika5227 SGWaAP
0.375Rakúsko298290 SGWaAP
0.387Česko56190 SGWaAP
0.400Slovinsko80021 SGWaAP
0.413Švédsko125486 SGWaAP
0.426Dánsko78320 SGWaAP
0.432Rumunsko116902 SGWaAP
0.440Lotyšsko43996 SGWaAP
0.449Nemecko603262 SGWaAP
0.450Fínsko90895 SGWaAP
0.454susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.456Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.469Litva46038 SGWaAP
0.471ČR217683 SGWaAP
0.491Holandsko128655 SGWaAP
0.508Belgicko87645 SGWaAP
0.509Estónsko34538 SGWaAP
0.516Nórsko86347 SGWaAP
0.525Bulharsko90408 SGWaAP
0.542česko1406 SGWaAP
0.546Francúzsko376707 SGWaAP
0.555Slovensko4576611 SGWaAP
0.563Kanada153866 SGWaAP
0.564Taliansko310649 SGWaAP
0.567Luxembursko25876 SGWaAP
0.567Španielsko207032 SGWaAP
0.570Bielorusko57873 SGWaAP
0.572Chorvátsko136871 SGWaAP
0.576čechy3051 SGWaAP
0.582Írsko91483 SGWaAP
0.586Portugalsko79466 SGWaAP
0.597Británia265870 SGWaAP
0.597pobaltská7155 SGWaAP
0.599zahraničie550908 SGWaAP
0.617Škandinávia14321 SGWaAP
0.620pobaltský5274 SGWaAP
0.623česká395551 SGWaAP
0.625Srbsko107024 SGWaAP
0.632Anglicko168283 SGWaAP