Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Česko214173 SGWaAP
0.257Čechy156868 SGWaAP
0.277susedné_Česko7184 SGWaAP
0.294Český_republika229491 SGWaAP
0.333Poľsko370602 SGWaAP
0.356Maďarsko368392 SGWaAP
0.373Český_Republika5227 SGWaAP
0.375Rakúsko298290 SGWaAP
0.387Česko56190 SGWaAP
0.400Slovinsko80021 SGWaAP
0.413Švédsko125486 SGWaAP
0.426Dánsko78320 SGWaAP
0.432Rumunsko116902 SGWaAP
0.440Lotyšsko43996 SGWaAP
0.449Nemecko603262 SGWaAP
0.450Fínsko90895 SGWaAP
0.454susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.456Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.469Litva46038 SGWaAP
0.471ČR217683 SGWaAP
0.491Holandsko128655 SGWaAP
0.508Belgicko87645 SGWaAP
0.509Estónsko34538 SGWaAP
0.516Nórsko86347 SGWaAP
0.525Bulharsko90408 SGWaAP