Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Český_republika229491 SGWaAP
0.209Český_Republika5227 SGWaAP
0.250ČR217683 SGWaAP
0.294Česko214173 SGWaAP
0.391Čechy156868 SGWaAP
0.399Poľsko370602 SGWaAP
0.420Maďarsko368392 SGWaAP
0.442Rakúsko298290 SGWaAP
0.459susedné_Česko7184 SGWaAP
0.474Slovinsko80021 SGWaAP
0.495Rumunsko116902 SGWaAP
0.499Česko56190 SGWaAP
0.503Lotyšsko43996 SGWaAP
0.508Litva46038 SGWaAP
0.520Estónsko34538 SGWaAP
0.521Dánsko78320 SGWaAP
0.526SRN9673 SGWaAP
0.531Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.534Švédsko125486 SGWaAP
0.534Fínsko90895 SGWaAP
0.535Belgicko87645 SGWaAP
0.536Holandsko128655 SGWaAP
0.537Nemecko603262 SGWaAP
0.560Bulharsko90408 SGWaAP
0.567Luxembursko25876 SGWaAP
0.586susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.593česká395551 SGWaAP
0.596Brno128963 SGWaAP
0.597Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.598Nórsko86347 SGWaAP
0.603Poľský9661 SGWaAP
0.604Francúzsko376707 SGWaAP
0.607Írsko91483 SGWaAP
0.616Český76345 SGWaAP
0.616Taliansko310649 SGWaAP
0.617pobaltská7155 SGWaAP
0.620Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.621republika951415 SGWaAP
0.625Praha461633 SGWaAP
0.630Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.633Španielsko207032 SGWaAP
0.634Slovensko4576611 SGWaAP
0.635Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.635Ostrava48494 SGWaAP
0.635Rakúsko17155 SGWaAP
0.636Británia265870 SGWaAP