Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Český_republika229491 SGWaAP
0.209Český_Republika5227 SGWaAP
0.250ČR217683 SGWaAP
0.294Česko214173 SGWaAP
0.391Čechy156868 SGWaAP
0.399Poľsko370602 SGWaAP
0.420Maďarsko368392 SGWaAP
0.442Rakúsko298290 SGWaAP
0.459susedné_Česko7184 SGWaAP
0.474Slovinsko80021 SGWaAP
0.495Rumunsko116902 SGWaAP
0.499Česko56190 SGWaAP
0.503Lotyšsko43996 SGWaAP
0.508Litva46038 SGWaAP
0.520Estónsko34538 SGWaAP
0.521Dánsko78320 SGWaAP
0.526SRN9673 SGWaAP
0.531Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.534Švédsko125486 SGWaAP
0.534Fínsko90895 SGWaAP
0.535Belgicko87645 SGWaAP
0.536Holandsko128655 SGWaAP
0.537Nemecko603262 SGWaAP
0.560Bulharsko90408 SGWaAP
0.567Luxembursko25876 SGWaAP