Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Český_Republika5227 SGWaAP
0.209Český_republika229491 SGWaAP
0.353ČR217683 SGWaAP
0.373Česko214173 SGWaAP
0.406Čechy156868 SGWaAP
0.492Česko56190 SGWaAP
0.500Poľsko370602 SGWaAP
0.501Rakúsko298290 SGWaAP
0.524Maďarsko368392 SGWaAP
0.526Dánsko78320 SGWaAP
0.536susedné_Česko7184 SGWaAP
0.536Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.537Slovinsko80021 SGWaAP
0.539Belgicko87645 SGWaAP
0.542Holandsko128655 SGWaAP
0.553SRN9673 SGWaAP
0.559Švédsko125486 SGWaAP
0.560Fínsko90895 SGWaAP
0.563Rumunsko116902 SGWaAP
0.567Lotyšsko43996 SGWaAP
0.576Nemecko603262 SGWaAP
0.580čechy3051 SGWaAP
0.582CZ45899 SGWaAP
0.592Litva46038 SGWaAP
0.597Bulharsko90408 SGWaAP