Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Čertov2642 SGWaAP
0.175čertova2651 SGWaAP
0.434Zbojnícky1723 SGWaAP
0.460Sokolí1539 SGWaAP
0.474čertov2092 SGWaAP
0.476Medvedí2102 SGWaAP
0.478Havraní1403 SGWaAP
0.487havrania_skala621 SGWaAP
0.501Tiesňava796 SGWaAP
0.501Tlstý1254 SGWaAP
0.504Ostrý6833 SGWaAP
0.507Zádielsky1148 SGWaAP
0.508Deravý402 SGWaAP
0.521Tomášovský_výhľad558 SGWaAP
0.523Skalný1362 SGWaAP
0.525Šútovský803 SGWaAP
0.531Jánošíkova_diera1540 SGWaAP
0.535Pohanský722 SGWaAP
0.538tiesňava10704 SGWaAP
0.540tomášovský_výhľad694 SGWaAP
0.543Jelení1272 SGWaAP
0.544Macocha746 SGWaAP