Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Černová8925 SGWaAP
0.398Palúdzka6085 SGWaAP
0.399Ľubeľa3752 SGWaAP
0.438biely_Potok2090 SGWaAP
0.449závažná_Poruba2097 SGWaAP
0.454Liptovský_Osada1203 SGWaAP
0.454Likavka8869 SGWaAP
0.460liptovská_Teplá1159 SGWaAP
0.464Závažný_Poruba3883 SGWaAP
0.464liptovská_Osada1736 SGWaAP
0.465Dovalovo2962 SGWaAP
0.467partizánska_Ľupča1528 SGWaAP
0.468Demänová5492 SGWaAP