Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Černákovci453 SGWaAP
0.547košické_podsvetie865 SGWaAP
0.563konkurzná_mafia903 SGWaAP
0.571boss_podsvetie658 SGWaAP
0.597Majský7249 SGWaAP
0.601mafiánsky_bos564 SGWaAP
0.605Konárik733 SGWaAP
0.610mečiarovec2429 SGWaAP