Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Čechoslovák2691 SGWaAP
0.310čechoslovák728 SGWaAP
0.451Čech185980 SGWaAP
0.531Slovák713985 SGWaAP
0.531Maďar132292 SGWaAP
0.540čechoslovakista1225 SGWaAP
0.550slovák5375 SGWaAP
0.575československý50210 SGWaAP
0.583Nemec223916 SGWaAP
0.590internacionalista776 SGWaAP
0.602antifašista3104 SGWaAP
0.607maďar4599 SGWaAP
0.610Ukrajinec41840 SGWaAP
0.614boľševik14514 SGWaAP
0.618vlastenec13770 SGWaAP
0.619štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.622ľudák3807 SGWaAP