Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČSSR34407 SGWaAP
0.305ČSFR12001 SGWaAP
0.313Československo117408 SGWaAP
0.389ČSR39747 SGWaAP
0.446bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.448NDR13966 SGWaAP
0.460vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.461ZSSR57329 SGWaAP
0.478NSR8311 SGWaAP
0.480československá_socialistická4555 SGWaAP
0.491socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.505československý50210 SGWaAP
0.516sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.521SSR15520 SGWaAP
0.525československá82331 SGWaAP
0.534československé11704 SGWaAP
0.551Juhoslávia39201 SGWaAP
0.567bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.574Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.586Československý18620 SGWaAP
0.594komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.598ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.600východný_blok8173 SGWaAP
0.608Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.608KSČ23660 SGWaAP
0.614predmníchovská1112 SGWaAP
0.621socialistická61784 SGWaAP
0.621bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.624varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.631sovietska44297 SGWaAP
0.641československo1039 SGWaAP
0.641Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.641komunistický36634 SGWaAP
0.642ľudovodemokratická625 SGWaAP