Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČSR39747 SGWaAP
0.245Československo117408 SGWaAP
0.337československá82331 SGWaAP
0.363predmníchovská1112 SGWaAP
0.389ČSSR34407 SGWaAP
0.432ČSFR12001 SGWaAP
0.449československý50210 SGWaAP
0.460podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.467Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.468ZSSR57329 SGWaAP
0.468Československý18620 SGWaAP
0.474mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.476habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.476československé11704 SGWaAP
0.495Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.496Protektorát1361 SGWaAP
0.500uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.508viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.510bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.511vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.521nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.536sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.537rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.538československá_légia1579 SGWaAP
0.539Uhorsko90302 SGWaAP
0.540víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.551Juhoslávia39201 SGWaAP
0.557medzivojnové1939 SGWaAP