Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČSR39747 SGWaAP
0.245Československo117408 SGWaAP
0.337československá82331 SGWaAP
0.363predmníchovská1112 SGWaAP
0.389ČSSR34407 SGWaAP
0.432ČSFR12001 SGWaAP
0.449československý50210 SGWaAP
0.460podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.467Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.468ZSSR57329 SGWaAP
0.468Československý18620 SGWaAP
0.474mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.476habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.476československé11704 SGWaAP