Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČSFR12001 SGWaAP
0.305ČSSR34407 SGWaAP
0.432ČSR39747 SGWaAP
0.455Československo117408 SGWaAP
0.474československá_socialistická4555 SGWaAP
0.475federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.476Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.478federatívna3317 SGWaAP
0.478federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.481rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.498Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.527FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.546republika951415 SGWaAP
0.575československá82331 SGWaAP
0.581NSR8311 SGWaAP
0.585Československý18620 SGWaAP
0.592bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.592SSR15520 SGWaAP
0.596Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.596Federatívny445 SGWaAP
0.600ČR217683 SGWaAP
0.608československý50210 SGWaAP
0.615Juhoslávia39201 SGWaAP
0.623vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.634NDR13966 SGWaAP
0.639československé11704 SGWaAP
0.643ZSSR57329 SGWaAP
0.645federálne6546 SGWaAP
0.647predmníchovská1112 SGWaAP
0.651SR1589613 SGWaAP
0.659Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.669Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.670Protektorát_Čechy1453 SGWaAP