Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČSFR12001 SGWaAP
0.305ČSSR34407 SGWaAP
0.432ČSR39747 SGWaAP
0.455Československo117408 SGWaAP
0.474československá_socialistická4555 SGWaAP
0.475federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.476Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.478federatívna3317 SGWaAP
0.478federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.481rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.498Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.527FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.546republika951415 SGWaAP
0.575československá82331 SGWaAP
0.581NSR8311 SGWaAP
0.585Československý18620 SGWaAP
0.592bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.592SSR15520 SGWaAP
0.596Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.596Federatívny445 SGWaAP