Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČR217683 SGWaAP
0.250Český_republika229491 SGWaAP
0.353Český_Republika5227 SGWaAP
0.471Česko214173 SGWaAP
0.501SRN9673 SGWaAP
0.512SR1589613 SGWaAP
0.540Čechy156868 SGWaAP
0.547CZ45899 SGWaAP
0.561Český76345 SGWaAP
0.570Brno128963 SGWaAP
0.597Rakúsko298290 SGWaAP
0.600ČSFR12001 SGWaAP
0.602česká395551 SGWaAP
0.609Praha461633 SGWaAP
0.610Česko56190 SGWaAP
0.616NSR8311 SGWaAP
0.617Poľsko370602 SGWaAP
0.618Maďarsko368392 SGWaAP
0.618Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.622republika951415 SGWaAP
0.624susedné_Česko7184 SGWaAP
0.625Poľský9661 SGWaAP
0.627Olomouc30636 SGWaAP
0.634Hodonín9178 SGWaAP
0.636Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.638Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.638český497788 SGWaAP
0.642Břeclav5862 SGWaAP
0.644česko1406 SGWaAP
0.647Rakúsky11209 SGWaAP
0.648Slovinsko80021 SGWaAP
0.650zahraničie550908 SGWaAP
0.651Zlín27250 SGWaAP
0.653Dánsko78320 SGWaAP
0.654Pardubice16787 SGWaAP
0.655Lotyšsko43996 SGWaAP
0.656české82715 SGWaAP
0.656Švédsko125486 SGWaAP
0.660Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.662Ostrava48494 SGWaAP