Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ČR217683 SGWaAP
0.250Český_republika229491 SGWaAP
0.353Český_Republika5227 SGWaAP
0.471Česko214173 SGWaAP
0.501SRN9673 SGWaAP
0.512SR1589613 SGWaAP
0.540Čechy156868 SGWaAP
0.547CZ45899 SGWaAP
0.561Český76345 SGWaAP
0.570Brno128963 SGWaAP
0.597Rakúsko298290 SGWaAP
0.600ČSFR12001 SGWaAP
0.602česká395551 SGWaAP
0.609Praha461633 SGWaAP
0.610Česko56190 SGWaAP
0.616NSR8311 SGWaAP
0.617Poľsko370602 SGWaAP
0.618Maďarsko368392 SGWaAP
0.618Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.622republika951415 SGWaAP
0.624susedné_Česko7184 SGWaAP
0.625Poľský9661 SGWaAP
0.627Olomouc30636 SGWaAP