Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úzkoprsosť543 SGWaAP
0.430skostnatenosť514 SGWaAP
0.442zadubenosť887 SGWaAP
0.443povýšenosť1878 SGWaAP
0.476spupnosť1331 SGWaAP
0.482namyslenosť3052 SGWaAP
0.488nadutosť2296 SGWaAP
0.493nafúkanosť738 SGWaAP
0.498samoľúbosť4704 SGWaAP
0.504úzkoprsá542 SGWaAP
0.508bigotnosť752 SGWaAP
0.513ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.514neokrôchanosť507 SGWaAP
0.515povýšenectvo1034 SGWaAP
0.517povrchnosť7196 SGWaAP
0.528provinčnosť513 SGWaAP
0.534domýšľavosť1966 SGWaAP
0.534falošnosť3045 SGWaAP
0.535slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.540vlažnosť1279 SGWaAP
0.540svojvoľnosť735 SGWaAP
0.543bezduchosť478 SGWaAP
0.544zbabelosť7461 SGWaAP