Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.410zvrchovanosť13673 SGWaAP
0.435suverenita30180 SGWaAP
0.512zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.529nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.551národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.558euroatlantická1905 SGWaAP
0.563integračná_ambícia956 SGWaAP
0.572separatizmus2163 SGWaAP
0.574štátnosť16841 SGWaAP
0.582anexia3250 SGWaAP
0.600územná_autonómia1241 SGWaAP
0.607demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.610NATO173055 SGWaAP
0.613Južný_Osetsko1190 SGWaAP
0.617nedeliteľnosť857 SGWaAP
0.619autonómia34021 SGWaAP
0.619anektovanie468 SGWaAP
0.620zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.622sebaurčenie6986 SGWaAP
0.622anexia_Krym2659 SGWaAP
0.629demokratický64512 SGWaAP
0.629štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.633JZR2449 SGWaAP
0.634južné_Osetsko4617 SGWaAP