Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000územná_autonómia1241 SGWaAP
0.447autonómia34021 SGWaAP
0.471maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.535iredenta742 SGWaAP
0.546dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.555sebaurčenie6986 SGWaAP
0.561federalizácia2617 SGWaAP
0.574dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.586maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.593štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.595menšinová17663 SGWaAP
0.600územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.612menšinové7110 SGWaAP
0.613dvojité_občianstvo2888 SGWaAP
0.617autonomistická856 SGWaAP
0.621iredentistická472 SGWaAP
0.622štátoprávne983 SGWaAP
0.624národnostná25380 SGWaAP
0.624anexia3250 SGWaAP