Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000územie858416 SGWaAP
0.520teritórium30771 SGWaAP
0.569pohraničie11475 SGWaAP
0.590severovýchodné5160 SGWaAP
0.595veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.599pohraničné4150 SGWaAP
0.614juhozápadné6460 SGWaAP
0.614pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.632obývané6258 SGWaAP
0.636severozápadné4178 SGWaAP
0.641prihraničné1319 SGWaAP
0.644severovýchod20608 SGWaAP
0.645hornaté1574 SGWaAP
0.649juhovýchodné3561 SGWaAP
0.649chránené_územie22156 SGWaAP
0.651severné42086 SGWaAP
0.653južné48271 SGWaAP
0.654nížina20060 SGWaAP
0.656východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.657km213598 SGWaAP
0.661podunajská_nížina2857 SGWaAP