Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000útrapy15006 SGWaAP
0.286strasť7858 SGWaAP
0.469príkorie4491 SGWaAP
0.469trýzeň2416 SGWaAP
0.490utrpenie155408 SGWaAP
0.512trápenie60566 SGWaAP
0.519ústrk725 SGWaAP
0.534trampoty3992 SGWaAP
0.557strastiplný1324 SGWaAP
0.573protivenstvo2982 SGWaAP
0.578peripetia11157 SGWaAP
0.580strastiplná4920 SGWaAP
0.580ukrutná4569 SGWaAP
0.587lopota1621 SGWaAP
0.593ukrutnosť3641 SGWaAP
0.595krutosť20498 SGWaAP
0.604nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.605zármutok11317 SGWaAP
0.606mučivá3399 SGWaAP
0.621bôľ8947 SGWaAP
0.622strastiplné674 SGWaAP
0.623opustenosť4916 SGWaAP
0.623osamotenosť1880 SGWaAP
0.624pretrpieť8838 SGWaAP