Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000útlak18132 SGWaAP
0.439utláčanie4757 SGWaAP
0.485národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.554perzekúcia7796 SGWaAP
0.558teror23806 SGWaAP
0.570poroba2954 SGWaAP
0.573bezprávie6795 SGWaAP
0.575utláčateľ2057 SGWaAP
0.596despotizmus1477 SGWaAP
0.610tyrania8888 SGWaAP
0.611utláčať5316 SGWaAP
0.612krutovláda986 SGWaAP
0.619náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.621šovinizmus3737 SGWaAP
0.624represálie4171 SGWaAP
0.628nesloboda10485 SGWaAP
0.632prenasledovanie45816 SGWaAP
0.641represia12047 SGWaAP
0.644diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.648príkorie4491 SGWaAP
0.649maďarizácia6848 SGWaAP
0.649nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.651imperializmus6287 SGWaAP
0.656ústrk725 SGWaAP
0.659kolonializmus3058 SGWaAP
0.659nacionalizmus26046 SGWaAP
0.661diktatúra24909 SGWaAP
0.663komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.664nepokoj76634 SGWaAP
0.665germanizácia545 SGWaAP
0.668ukrutnosť3641 SGWaAP
0.669zotročenie3501 SGWaAP
0.672nadvláda28296 SGWaAP
0.673resentiment767 SGWaAP
0.674separatizmus2163 SGWaAP
0.676absolutizmus2712 SGWaAP
0.677militarizmus1490 SGWaAP
0.678totalitný_režim13057 SGWaAP