Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ústrk725 SGWaAP
0.375príkorie4491 SGWaAP
0.519útrapy15006 SGWaAP
0.531nevďak1428 SGWaAP
0.533nežičlivosť502 SGWaAP
0.542poníženie14945 SGWaAP
0.552protivenstvo2982 SGWaAP
0.589neláska2811 SGWaAP
0.598neprajnosť2073 SGWaAP
0.610strasť7858 SGWaAP
0.615posmešok6423 SGWaAP
0.639nezatrpknúť582 SGWaAP
0.639opovrhovanie2915 SGWaAP
0.649nevďačnosť2031 SGWaAP
0.651zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.651pohŕdanie13977 SGWaAP
0.655nežičlivý618 SGWaAP
0.655podraz8169 SGWaAP
0.656bezprávie6795 SGWaAP
0.656útlak18132 SGWaAP
0.657trýzeň2416 SGWaAP
0.659pohana1046 SGWaAP