Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.205Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.372plénum37577 SGWaAP
0.399mandátový2721 SGWaAP
0.411brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.415gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.419NR_SR150980 SGWaAP
0.424parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.462nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.466poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.467NRSR8398 SGWaAP
0.478Gábor_Gál3273 SGWaAP
0.492poslanec1113479 SGWaAP
0.500skrátené_legislatívne6184 SGWaAP
0.502zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.503Výbor_NR2924 SGWaAP
0.509mimoriadna_schôdza7433 SGWaAP
0.513snemovňa16650 SGWaAP
0.519generálny_prokurátor48627 SGWaAP
0.521septembrová_schôdza1545 SGWaAP
0.521poslanecká_snemovňa4602 SGWaAP
0.523rokovací_poriadok24454 SGWaAP