Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ústavný63263 SGWaAP
0.360Ústavný1696 SGWaAP
0.407ústavnosť9185 SGWaAP
0.425Ústavný_súd53407 SGWaAP
0.470ústava237449 SGWaAP
0.510ústavnoprávny1545 SGWaAP
0.519sudca304014 SGWaAP
0.525neústavný1033 SGWaAP
0.528Súdny19409 SGWaAP
0.530zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.533zákonodarný4145 SGWaAP
0.534ústavne5512 SGWaAP
0.535zákonodarca33457 SGWaAP
0.535generálny_prokurátor48627 SGWaAP
0.537ústavná45168 SGWaAP
0.541ústavný_súd121727 SGWaAP
0.541protiústavný6211 SGWaAP
0.547trestnoprávna_imunita1423 SGWaAP
0.562ústavné23569 SGWaAP
0.570protiústavnosť2685 SGWaAP
0.574ústavnoprávna1179 SGWaAP
0.576ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.585vládna_koalícia54281 SGWaAP
0.589preukazovanie_pôvod3153 SGWaAP