Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úskočný658 SGWaAP
0.265ľstivý2051 SGWaAP
0.353podlý4648 SGWaAP
0.356prefíkaný8108 SGWaAP
0.430úlisný1267 SGWaAP
0.447úskok5446 SGWaAP
0.460pomstychtivý2261 SGWaAP
0.462chytrácky551 SGWaAP
0.467ničomný834 SGWaAP
0.473vierolomný713 SGWaAP
0.473zlovoľný638 SGWaAP
0.475prešibaný2750 SGWaAP
0.478ľstivá670 SGWaAP
0.479zlomyseľný5979 SGWaAP
0.480pomstivý417 SGWaAP
0.487opovážlivý554 SGWaAP
0.493vypočítavý2447 SGWaAP
0.503intrigán1692 SGWaAP
0.511nečestný4427 SGWaAP
0.513spupný1093 SGWaAP
0.514zákerný13213 SGWaAP
0.544zbabelý6595 SGWaAP
0.548nehanebný1860 SGWaAP
0.556intrigánsky462 SGWaAP