Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úrovňové817 SGWaAP
0.294mimoúrovňové952 SGWaAP
0.503mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.513úrovňová843 SGWaAP
0.527priecestie14036 SGWaAP
0.547šírkové_usporiadanie589 SGWaAP
0.552dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.559mostný_objekt4748 SGWaAP
0.560električkové961 SGWaAP
0.561dvojpruhová731 SGWaAP
0.561jednokoľajová489 SGWaAP
0.561koľajové1831 SGWaAP
0.575traťové927 SGWaAP
0.577jednokoľajná1230 SGWaAP
0.583okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.583železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.591mostné1607 SGWaAP
0.593dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.593koľajová3947 SGWaAP
0.594nákladisko525 SGWaAP
0.595trolejové_vedenie2476 SGWaAP