Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.189traumatológia3324 SGWaAP
0.289traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.293traumatologická872 SGWaAP
0.304ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.306chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.320oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.326ortopédia4921 SGWaAP
0.343Klinika_úrazová539 SGWaAP
0.348chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.377urológia3908 SGWaAP
0.388anestéziológia2085 SGWaAP
0.398cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.403rekonštrukčná_chirurgia1097 SGWaAP
0.410interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.412vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.412interná_klinika2693 SGWaAP
0.414klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.426neurologická_klinika1205 SGWaAP