Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úradovňa3967 SGWaAP
0.542expozitúra3523 SGWaAP
0.628sekretariát39119 SGWaAP
0.642žandárska_stanica1737 SGWaAP
0.650vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.651veliteľstvo20062 SGWaAP
0.657styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.663ústredie31674 SGWaAP
0.673zriadená41733 SGWaAP
0.681komisariát1840 SGWaAP
0.685úrad1375090 SGWaAP
0.694organizácia1066148 SGWaAP
0.700územná21103 SGWaAP
0.700pobočka186219 SGWaAP
0.700generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.703notárstvo1147 SGWaAP
0.705riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.705oblastný11957 SGWaAP
0.705kancelária362831 SGWaAP
0.707Sekretariát2446 SGWaAP
0.715četnícka839 SGWaAP
0.716učtáreň1542 SGWaAP