Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úradník148254 SGWaAP
0.497ministerský_úradník2662 SGWaAP
0.513úradníkov693 SGWaAP
0.518byrokrat6805 SGWaAP
0.545hodnostár9043 SGWaAP
0.549euroúradník1544 SGWaAP
0.562právnik140993 SGWaAP
0.563úradníček1557 SGWaAP
0.568úrad1375090 SGWaAP
0.596bankár26587 SGWaAP
0.608notár43432 SGWaAP
0.609zmocnenec2265 SGWaAP
0.610radca26986 SGWaAP
0.613justičný7950 SGWaAP
0.619úradníčka8082 SGWaAP
0.627úradnícky3318 SGWaAP
0.630prokurátor117345 SGWaAP
0.631cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.633papaláš5650 SGWaAP
0.635pracovník684333 SGWaAP
0.642sudca304014 SGWaAP
0.644dozorný5157 SGWaAP
0.647funkcionár116490 SGWaAP