Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úradníctvo985 SGWaAP
0.406meštianstvo2519 SGWaAP
0.506robotníctvo2082 SGWaAP
0.515duchovenstvo7189 SGWaAP
0.556šľachta27175 SGWaAP
0.563zemianstvo2507 SGWaAP
0.579stoličné741 SGWaAP
0.583mešťan18882 SGWaAP
0.612žandárstvo1179 SGWaAP
0.617feudál3083 SGWaAP
0.622stavovské1653 SGWaAP
0.625uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.628honorácia894 SGWaAP
0.634meštiactvo623 SGWaAP
0.635četníctvo479 SGWaAP
0.637mocnárstvo947 SGWaAP
0.638aristokracia7168 SGWaAP
0.641uhorské7705 SGWaAP
0.643sedliactvo424 SGWaAP
0.645poddané1252 SGWaAP
0.645roľníctvo3421 SGWaAP
0.646pospolitý_ľud3361 SGWaAP