Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úradníčka8082 SGWaAP
0.483sekretárka21900 SGWaAP
0.492pracovníčka66223 SGWaAP
0.527pisárka1142 SGWaAP
0.538účtovníčka9801 SGWaAP
0.543ekonómka8033 SGWaAP
0.544právnička14749 SGWaAP
0.569poštárka4795 SGWaAP
0.574doručovateľka748 SGWaAP
0.576zamestnankyňa25425 SGWaAP
0.576informátorka984 SGWaAP
0.581pokladníčka6788 SGWaAP
0.595tetuška6716 SGWaAP
0.597domovníčka1360 SGWaAP
0.599pani627783 SGWaAP
0.599personalistka1531 SGWaAP
0.604tlmočníčka3521 SGWaAP
0.613dôchodkyňa16898 SGWaAP
0.618úradníček1557 SGWaAP
0.619kontrolórka4888 SGWaAP
0.619úradník148254 SGWaAP
0.620sudkyňa27930 SGWaAP
0.621vrátnička1453 SGWaAP
0.623matrikárka1966 SGWaAP
0.626policajtka8384 SGWaAP