Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úpadková737 SGWaAP
0.450dekadentná1686 SGWaAP
0.496úpadkový621 SGWaAP
0.529dekadencia2871 SGWaAP
0.530spiatočnícka695 SGWaAP
0.551nekultúrna603 SGWaAP
0.566elitárska777 SGWaAP
0.573konzumizmus1740 SGWaAP
0.578hedonistická508 SGWaAP
0.582amerikanizácia895 SGWaAP
0.591materialistická3135 SGWaAP
0.600buržoázna6997 SGWaAP
0.600individualistická1297 SGWaAP
0.601postmoderná6303 SGWaAP
0.601bezbožná1671 SGWaAP
0.601kolektivistická547 SGWaAP
0.602skazená4851 SGWaAP
0.606meštiactvo623 SGWaAP
0.608braková865 SGWaAP
0.609zvrátená7898 SGWaAP
0.611dekadentný1742 SGWaAP
0.613konzumná8768 SGWaAP
0.619kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.621kapitalistická11577 SGWaAP