Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.213úpätie28343 SGWaAP
0.346predhorie3018 SGWaAP
0.373severný_cíp731 SGWaAP
0.394pohorie69337 SGWaAP
0.400južný_svah5229 SGWaAP
0.420náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.426severovýchodne4165 SGWaAP
0.427juhovýchodne4413 SGWaAP
0.439južný_cíp1845 SGWaAP
0.440severozápadne5277 SGWaAP
0.448juhovýchodný_svah823 SGWaAP
0.451hornatina1237 SGWaAP
0.453úbočie10132 SGWaAP
0.453horský_masív3578 SGWaAP
0.455vrchovina7363 SGWaAP
0.455južne28119 SGWaAP
0.456údolie100294 SGWaAP
0.458malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.460náhorná_planina756 SGWaAP
0.462sútok_rieka2605 SGWaAP
0.467severne24314 SGWaAP
0.469juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.471južné_pobrežie3846 SGWaAP