Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úpätie28343 SGWaAP
0.213úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.255úbočie10132 SGWaAP
0.264južný_svah5229 SGWaAP
0.308predhorie3018 SGWaAP
0.337úboč3131 SGWaAP
0.372náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.380pohorie69337 SGWaAP
0.387juhovýchodný_svah823 SGWaAP
0.389horský_masív3578 SGWaAP
0.396údolie100294 SGWaAP
0.431náhorná_planina756 SGWaAP
0.432severný_cíp731 SGWaAP
0.438planina16841 SGWaAP
0.441malebné14882 SGWaAP
0.452vyvýšenina6896 SGWaAP
0.453malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.455návršie5238 SGWaAP
0.457pahorok12593 SGWaAP
0.458južný_cíp1845 SGWaAP
0.461severovýchodne4165 SGWaAP
0.462končiar8608 SGWaAP