Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úmyselný3856 SGWaAP
0.432úmyselné12944 SGWaAP
0.481úmyselná4240 SGWaAP
0.616sabotáž6440 SGWaAP
0.620svojvoľný2931 SGWaAP
0.622trestný_čin166027 SGWaAP
0.625nedovolený4481 SGWaAP
0.627zámerné7428 SGWaAP
0.633nedbanlivosť10414 SGWaAP
0.650zámerný3623 SGWaAP
0.653úmyselne36095 SGWaAP
0.655spáchaný19384 SGWaAP
0.655protizákonný2549 SGWaAP
0.661trestuhodný667 SGWaAP
0.661násilný25469 SGWaAP
0.662nedovolené4871 SGWaAP
0.666ospravedlniteľný996 SGWaAP
0.666podpaľačstvo2056 SGWaAP
0.667protiprávny5216 SGWaAP
0.667ublíženie19572 SGWaAP
0.669prečin20941 SGWaAP
0.676politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.680spáchanie16285 SGWaAP