Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úlisný1267 SGWaAP
0.405bezočivý3352 SGWaAP
0.423prefíkaný8108 SGWaAP
0.426slizký3510 SGWaAP
0.429podlý4648 SGWaAP
0.430úskočný658 SGWaAP
0.431ľstivý2051 SGWaAP
0.447povýšenecký2496 SGWaAP
0.451samoľúby3416 SGWaAP
0.452prešibaný2750 SGWaAP
0.454chlipný753 SGWaAP
0.462nadutý1976 SGWaAP
0.464panovačný2302 SGWaAP
0.468protivný4458 SGWaAP
0.472zlostný6082 SGWaAP
0.482zlomyseľný5979 SGWaAP
0.491potmehúdsky1174 SGWaAP
0.493intrigánsky462 SGWaAP
0.494pomstychtivý2261 SGWaAP
0.501drzý11675 SGWaAP
0.503cynický7007 SGWaAP
0.508vypočítavý2447 SGWaAP
0.509dobrácky3084 SGWaAP
0.509nasprostastý486 SGWaAP
0.512neokrôchaný1339 SGWaAP