Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000údajný_boss1439 SGWaAP
0.410košické_podsvetie865 SGWaAP
0.484spoluobžalovaný1369 SGWaAP
0.504boss_podsvetie658 SGWaAP
0.513mafiánsky_boss1890 SGWaAP
0.551mafiánsky_bos564 SGWaAP
0.551Baki_Sadiki1467 SGWaAP
0.551obžalovaný70521 SGWaAP