Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úctivé1522 SGWaAP
0.334zdvorilé2337 SGWaAP
0.493úctivý4439 SGWaAP
0.522láskavé10412 SGWaAP
0.530pokorné4001 SGWaAP
0.532vrúcne3819 SGWaAP
0.536taktné685 SGWaAP
0.539súcitné1027 SGWaAP
0.540vľúdne2143 SGWaAP
0.544chápavé895 SGWaAP
0.555úctivá1693 SGWaAP
0.556úprimné24797 SGWaAP
0.558láskyplné3415 SGWaAP
0.572zbožné1827 SGWaAP
0.576zhovievavé743 SGWaAP
0.577úctivo9780 SGWaAP
0.581dobrosrdečné441 SGWaAP
0.584povýšenecké816 SGWaAP
0.585vrelé2725 SGWaAP
0.586pohŕdavé622 SGWaAP
0.588zdvorilosť8662 SGWaAP
0.592nenútené814 SGWaAP
0.596vznešené8432 SGWaAP
0.597zdržanlivé981 SGWaAP
0.599pozdravenie2065 SGWaAP