Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úbohosť5756 SGWaAP
0.373tuposť3460 SGWaAP
0.375malosť5946 SGWaAP
0.399nízkosť1407 SGWaAP
0.412bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.420primitívnosť1449 SGWaAP
0.436nadutosť2296 SGWaAP
0.446prízemnosť842 SGWaAP
0.449bohorovnosť1252 SGWaAP
0.449nemohúcnosť5128 SGWaAP
0.454plytkosť1998 SGWaAP
0.468obmedzenosť6448 SGWaAP
0.471zvrátenosť6688 SGWaAP
0.471zbabelosť7461 SGWaAP
0.474bezvýznamnosť1869 SGWaAP
0.477falošnosť3045 SGWaAP
0.478nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.479podlosť3793 SGWaAP
0.482samoľúbosť4704 SGWaAP
0.489zadubenosť887 SGWaAP
0.489nafúkanosť738 SGWaAP
0.497arogancia24083 SGWaAP