Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úbohý26529 SGWaAP
0.346biedny19060 SGWaAP
0.350úbožiak8766 SGWaAP
0.444mizerný11701 SGWaAP
0.450chudák45967 SGWaAP
0.478naničhodný1277 SGWaAP
0.478chudáčik5920 SGWaAP
0.488zúbožený3324 SGWaAP
0.491poľutovaniahodný2469 SGWaAP
0.495ubiedený879 SGWaAP
0.501hlúpučký615 SGWaAP
0.506nevďačný3189 SGWaAP
0.506zúfalý33404 SGWaAP
0.510pomätený3085 SGWaAP
0.513ničomný834 SGWaAP
0.514neborák3239 SGWaAP
0.521hlúpy56323 SGWaAP
0.525úbohá19094 SGWaAP
0.527nehodný6310 SGWaAP
0.528zadubený1447 SGWaAP
0.534sprostý18887 SGWaAP
0.534nevďačník951 SGWaAP
0.534všivavý918 SGWaAP
0.536smiešny23285 SGWaAP