Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úbožiak8766 SGWaAP
0.290nešťastník12418 SGWaAP
0.322zúfalec3918 SGWaAP
0.348chudák45967 SGWaAP
0.350úbohý26529 SGWaAP
0.354niktoš2325 SGWaAP
0.399odroň965 SGWaAP
0.408chumaj3043 SGWaAP
0.411trpák950 SGWaAP
0.415nevďačník951 SGWaAP
0.422trkvas1504 SGWaAP
0.423chudáčik5920 SGWaAP
0.425primitív6286 SGWaAP
0.425podliak4530 SGWaAP
0.426kretén5351 SGWaAP
0.427chrapúň3714 SGWaAP
0.431neborák3239 SGWaAP
0.433naničhodník2593 SGWaAP
0.436nafúkanec1135 SGWaAP
0.437špinavec1810 SGWaAP
0.444hlupák45452 SGWaAP
0.445mamľas1381 SGWaAP
0.449chmuľo1045 SGWaAP
0.449pomätenec1692 SGWaAP
0.449odľud1038 SGWaAP
0.450nímand847 SGWaAP
0.454obmedzenec1266 SGWaAP
0.455sviniar5895 SGWaAP
0.459nenažranec1700 SGWaAP
0.465zadubenec1416 SGWaAP
0.467ožran4644 SGWaAP
0.477sraľo617 SGWaAP
0.478tupec6355 SGWaAP
0.478pajác2652 SGWaAP
0.479odkundes964 SGWaAP
0.479imbecil2146 SGWaAP
0.479ťuťmák966 SGWaAP
0.479kripel1200 SGWaAP
0.480táraj2532 SGWaAP
0.484zakomplexovaný4096 SGWaAP
0.485babrák3599 SGWaAP
0.489idiot41565 SGWaAP