Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úbočie10132 SGWaAP
0.196úboč3131 SGWaAP
0.255úpätie28343 SGWaAP
0.299údolie100294 SGWaAP
0.302južný_svah5229 SGWaAP
0.308strmé_úbočie478 SGWaAP
0.330predhorie3018 SGWaAP
0.331skalisko6298 SGWaAP
0.343planina16841 SGWaAP
0.373náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.377skalnatý11171 SGWaAP
0.382strmý_svah7049 SGWaAP
0.397návršie5238 SGWaAP
0.398lesnatý1216 SGWaAP
0.399strmý_zráz1070 SGWaAP
0.402skalná_stena7090 SGWaAP
0.402pahorok12593 SGWaAP
0.403zráz5054 SGWaAP
0.404horský_masív3578 SGWaAP
0.405náhorná_planina756 SGWaAP
0.411skalnatá7494 SGWaAP
0.412pohorie69337 SGWaAP
0.413poľana5598 SGWaAP
0.414skalnaté2486 SGWaAP