Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000úžina7466 SGWaAP
0.298prieliv6709 SGWaAP
0.395prieplav4045 SGWaAP
0.492kaňon18638 SGWaAP
0.518tiesňava10704 SGWaAP
0.520rieka376866 SGWaAP
0.526Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.536záliv33873 SGWaAP
0.539pevnina26992 SGWaAP
0.541priesmyk13423 SGWaAP
0.542Lamanšský_prieliv677 SGWaAP
0.544atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.550riečka20349 SGWaAP
0.554Baltický_more1388 SGWaAP
0.559horský_masív3578 SGWaAP
0.562Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.563zátoka27952 SGWaAP
0.572Čierny_more8764 SGWaAP
0.572skalisko6298 SGWaAP
0.575roklina18879 SGWaAP
0.577skalný_útes2019 SGWaAP