Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000írske_referendum795 SGWaAP
0.394euroústava3681 SGWaAP
0.500Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.524všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.535referendum158738 SGWaAP
0.537lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.542ratifikácia12980 SGWaAP
0.567Brexit2574 SGWaAP
0.574ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.578brexit20082 SGWaAP
0.609fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.621kodanský_summit458 SGWaAP
0.624asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.633decembrový_summit939 SGWaAP
0.636homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.638migračný_pakt559 SGWaAP
0.643plebiscit4668 SGWaAP
0.654Referendum1307 SGWaAP
0.657euroskeptik4064 SGWaAP
0.659istanbulský_dohovor2055 SGWaAP