Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000írečité439 SGWaAP
0.498írečitý879 SGWaAP
0.535írečitá698 SGWaAP
0.538nárečové1574 SGWaAP
0.575nárečie29324 SGWaAP
0.588rázovité401 SGWaAP
0.600svojrázne2229 SGWaAP
0.607východniarske770 SGWaAP
0.621ľubozvučná833 SGWaAP
0.630šarišské_nárečie576 SGWaAP
0.646pejoratívne595 SGWaAP
0.650ľubozvučná_slovenčina512 SGWaAP
0.653spisovné2419 SGWaAP
0.653ľubozvučný821 SGWaAP
0.656dolnozemské458 SGWaAP
0.660žartovné848 SGWaAP
0.665deminutívum630 SGWaAP
0.667svojské4122 SGWaAP
0.671domácke1296 SGWaAP
0.675posmešné967 SGWaAP