Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000éra92312 SGWaAP
0.536epocha20271 SGWaAP
0.603novodobá29111 SGWaAP
0.637deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.644dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.646dekáda37629 SGWaAP
0.655šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.657revolúcia158240 SGWaAP
0.661osemdesiaty34599 SGWaAP
0.668sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.675rozmach30385 SGWaAP
0.687prelom_tisícročie4319 SGWaAP
0.693päťdesiaty26933 SGWaAP
0.696renesancia23847 SGWaAP
0.704minulé_storočie89927 SGWaAP
0.707milénium11467 SGWaAP
0.718generácia477889 SGWaAP
0.721novodobé5396 SGWaAP
0.723tretie_tisícročie8071 SGWaAP
0.723novodobý23740 SGWaAP
0.724devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.728prelom_milénium906 SGWaAP
0.729posledné_desaťročie21415 SGWaAP
0.737kariéra333109 SGWaAP
0.739dynastia24919 SGWaAP
0.747história763158 SGWaAP
0.751panovanie8692 SGWaAP
0.753priekopník27532 SGWaAP
0.753porevolučná1908 SGWaAP
0.754niekoľké_desaťročie3868 SGWaAP
0.754storočie797594 SGWaAP
0.755legendárny69873 SGWaAP
0.756porevolučné1207 SGWaAP