Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000árijská784 SGWaAP
0.409árijská_rasa580 SGWaAP
0.449árijec1665 SGWaAP
0.513árijský1237 SGWaAP
0.515germánska2851 SGWaAP
0.528Árijec756 SGWaAP
0.619slovanská26906 SGWaAP
0.626indoeurópska805 SGWaAP
0.636pohanská7442 SGWaAP
0.646plebejská535 SGWaAP
0.654materialistická3135 SGWaAP
0.666nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.667mohamedánska527 SGWaAP
0.675sionistická2063 SGWaAP
0.682brahman1357 SGWaAP
0.687menejcenná2278 SGWaAP
0.689babylonská2154 SGWaAP
0.689pramatka1183 SGWaAP