Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Územie482 SGWaAP
0.627Riešený759 SGWaAP
0.636Pásmo502 SGWaAP
0.661územie858416 SGWaAP
0.669veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.703Priestorový405 SGWaAP
0.706Podnebie478 SGWaAP
0.706Hospodárstvo905 SGWaAP
0.711Chránený1980 SGWaAP
0.723vodstvo1649 SGWaAP
0.723Krajina10838 SGWaAP
0.734Zámer2194 SGWaAP
0.742Potenciál712 SGWaAP
0.743Pohorie434 SGWaAP
0.747pohraničie11475 SGWaAP
0.747Výkres488 SGWaAP
0.747Chránený_vtáčie565 SGWaAP
0.749geomorfologické817 SGWaAP
0.749Oddychový435 SGWaAP
0.749Oblasť4187 SGWaAP
0.750Zemepisný550 SGWaAP
0.750vtáčie_územie572 SGWaAP
0.755Kraj3562 SGWaAP
0.758Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.759Zásobovanie621 SGWaAP
0.760Navrhovaný2343 SGWaAP
0.760panónske613 SGWaAP
0.762Východisko1009 SGWaAP
0.762Súlad466 SGWaAP
0.762Obyvateľ473 SGWaAP
0.764Publikácia412 SGWaAP
0.765sídelný_útvar1474 SGWaAP
0.767chránené_územie22156 SGWaAP
0.768Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.768Celok792 SGWaAP
0.768Záväzný1470 SGWaAP